EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Preliminary experimental results by the prototype of Sanya Incoherent Scatter Radar
XinAn Yue, WeiXing Wan, Han Xiao, LingQi Zeng, ChangHai Ke, BaiQi Ning, Feng Ding, BiQiang Zhao, Lin Jin, Chen Li, MingYuan Li, JunYi Wang, HongLian Hao, Ning Zhang
2020, 4(6): 579-587. doi: 10.26464/epp2020063
Keywords: incoherent scatter radar, SYISR, ionosphere, phased array, beam direction, tropospheric wind, meteor
A planetary perspective on Earth’s space environment evolution
Yong Wei, XinAn Yue, ZhaoJin Rong, YongXin Pan, WeiXing Wan, RiXiang Zhu
2017, 1(1): 63-67. doi: 10.26464/epp2017009
Keywords: space environment evolution, space weather, generalized planetary space family, space diversity
Optimization of the Mars ionospheric radio occultation retrieval
JunYi Wang, XinAn Yue, Yong Wei, WeiXing Wan
2018, 2(4): 292-302. doi: 10.26464/epp2018027
Keywords: Mars, ionosphere, radio occultation, electron density
Response of atmospheric carbon dioxide to the secular variation of weakening geomagnetic field in whole atmosphere simulations
Xu Zhou, XinAn Yue, Han-Li Liu, Yong Wei, YongXin Pan
2021, 5(4): 327-336. doi: 10.26464/epp2021040
Keywords: atmospheric carbon dioxide, geomagnetic fields, whole atmosphere simulation, upper atmosphere

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net