EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Toward better watching of the deep atmosphere over East Asia
TianJun Zhou
2019, 3(2): 85-86. doi: 10.26464/epp2019010
Keywords: atmosphere, stratosphere and troposphere exchange, lightning physics, East Asia
A multi-location joint field observation of the stratosphere and troposphere over the Tibetan Plateau
JinQiang Zhang, Yi Liu, HongBin Chen, ZhaoNan Cai, ZhiXuan Bai, LingKun Ran, Tao Luo, Jing Yang, YiNan Wang, YueJian Xuan, YinBo Huang, XiaoQing Wu, JianChun Bian, DaRen Lu
2019, 3(2): 87-92. doi: 10.26464/epp2019017
Keywords: Tibetan Plateau, Asian summer monsoon, stratosphere and troposphere exchange

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net