X
Advance Search

Column
Radiation belt electron scattering by whistler-mode chorus in the Jovian magnetosphere: Importance of ambient and wave parameters
BinBin Ni, Jing Huang, YaSong Ge, Jun Cui, Yong Wei, XuDong Gu, Song Fu, Zheng Xiang, ZhengYu Zhao
2018, 2(1): 1-14. doi: 10.26464/epp2018001
First results of optical meteor and meteor trail irregularity from simultaneous Sanya radar and video observations
GuoZhu Li, BaiQi Ning, Ao Li, SiPeng Yang, XiuKuan Zhao, BiQiang Zhao, WeiXing Wan
2018, 2(1): 15-21. doi: 10.26464/epp2018002
Efficient metal emissions in the upper atmospheres of close-in exoplanets
Lei Liu, Feng Tian
2018, 2(1): 22-39. doi: 10.26464/epp2018003
Accuracy of radar-based precipitation measurement: An analysis of the influence of multiple scattering and non-spherical particle shape
Hao Chen, JinHu Wang, Ming Wei, HongBin Chen
2018, 2(1): 40-51. doi: 10.26464/epp2018004
Thermal structures of the Pacific lithosphere from magnetic anomaly inversion
Chun-Feng Li, Jian Wang
2018, 2(1): 52-66. doi: 10.26464/epp2018005
Different earthquake patterns for two neighboring fault segments within the Haiyuan Fault zone
ZhiKun Ren, ZhuQi Zhang, PeiZhen Zhang
2018, 2(1): 67-73. doi: 10.26464/epp2018006
Density structure of the crust in the Emeishan large igneous province revealed by the Lijiang- Guiyang gravity profile
Xi Zhang, Peng Wang, Tao Xu, Yun Chen, José Badal, JiWen Teng
2018, 2(1): 74-81. doi: 10.26464/epp2018007
Preliminary result for the rupture process of Nov.13, 2017, Mw7.3 earthquake at Iran-Iraq border
WeiMin Wang, JianKun He, JinLai Hao, ZhenXing Yao
2018, 2(1): 82-83. doi: 10.26464/epp2018008
An M6.9 earthquake at Mainling, Tibet on Nov.18, 2017
XueMei Zhang, GuangBao Du, Jie Liu, ZhiGao Yang, LiYe Zou, XiYan Wu
2018, 2(1): 84-85. doi: 10.26464/epp2018009
Preliminary results for the rupture process of Jan. 10, 2018, Mw7.6 earthquake at east of Great Swan Island, Honduras
WeiMin Wang, JinLai Hao, ZhenXing Yao
2018, 2(1): 86-87. doi: 10.26464/epp2018010