X
Advance Search

Column
Exohiss wave enhancement following substorm electron injection in the dayside magnetosphere
ZhongLei Gao, ZhenPeng Su, FuLiang Xiao, HuiNan Zheng, YuMing Wang, Shui Wang, H. E. Spence, G. D. Reeves, D. N. Baker, J. B. Blake, H. O. Funsten
2018, 2(5): 359-370. doi: 10.26464/epp2018033
Importance of electron distribution profiles to chorus wave driven evolution of Jovian radiation belt electrons
Jing Huang, XuDong Gu, BinBin Ni, Qiong Luo, Song Fu, Zheng Xiang, WenXun Zhang
2018, 2(5): 371-383. doi: 10.26464/epp2018035
Petrogenesis of basaltic shergottite NWA 8656
Ting Cao, Qi He, ZhuQing Xue
2018, 2(5): 384-397. doi: 10.26464/epp2018036
A new approach to study terrestrial yardang geomorphology based on high-resolution data acquired by unmanned aerial vehicles (UAVs): A showcase of whaleback yardangs in Qaidam Basin, NW China
Xiao Xiao, Jiang Wang, Jun Huang, Binlong Ye
2018, 2(5): 398-405. doi: 10.26464/epp2018037
Fine relocation, mechanism, and tectonic indications of middle-small earthquakes in the Central Tibetan Plateau
YuLan Li, BaoShan Wang, RiZheng He, HongWei Zheng, JiangYong Yan, Yao Li
2018, 2(5): 406-419. doi: 10.26464/epp2018038
Seismic characteristics of the 15 February 2013 bolide explosion in Chelyabinsk, Russia
Zhi Wei, LianFeng Zhao, XiaoBi Xie, JinLai Hao, ZhenXing Yao
2018, 2(5): 420-429. doi: 10.26464/epp2018039
Two-dimensional regularized inversion of AMT data based on rotation invariant of Central impedance tensor
XiaoZhong Tong, JianXin Liu, AiYong Li
2018, 2(5): 430-437. doi: 10.26464/epp2018040