X
Advance Search

Column
Toward better watching of the deep atmosphere over East Asia
TianJun Zhou
2019, 3(2): 85-86. doi: 10.26464/epp2019010
A multi-location joint field observation of the stratosphere and troposphere over the Tibetan Plateau
JinQiang Zhang, Yi Liu, HongBin Chen, ZhaoNan Cai, ZhiXuan Bai, LingKun Ran, Tao Luo, Jing Yang, YiNan Wang, YueJian Xuan, YinBo Huang, XiaoQing Wu, JianChun Bian, DaRen Lu
2019, 3(2): 87-92. doi: 10.26464/epp2019017
Double cores of the Ozone Low in the vertical direction over the Asian continent in satellite data sets
Zhou Tang, Dong Guo, YuCheng Su, ChunHua Shi, ChenXi Zhang, Yu Liu, XiangDong Zheng, WenWen Xu, JianJun Xu, RenQiang Liu, WeiLiang Li
2019, 3(2): 93-101. doi: 10.26464/epp2019011
Propagation of positive, negative, and recoil leaders in upward lightning flashes
XiuShu Qie, ShanFeng Yuan, HongBo Zhang, RuBin Jiang, ZhiJun Wu, MingYuan Liu, ZhuLing Sun, YunJiao Pu, JinLiang Li, Abhay Srivastava, ZiLong Ma, GaoPeng Lu
2019, 3(2): 102-110. doi: 10.26464/epp2019014
Triangulation of red sprites observed above a mesoscale convective system in North China
YongPing Wang, GaoPeng Lu, Ming Ma, HongBo Zhang, YanFeng Fan, GuoJin Liu, ZheRun Wan, Yu Wang, Kang-Ming Peng, ChangZhi Peng, FeiFan Liu, BaoYou Zhu, BinBin Ni, XuDong Gu, Long Chen, Juan Yi, RuoXian Zhou
2019, 3(2): 111-125. doi: 10.26464/epp2019015
Application of cloud multi-spectral radiances in revealing cloud physical structures
Juan Huo, DaRen Lu, WenJing Xu
2019, 3(2): 126-135. doi: 10.26464/epp2019016
Quasi-90-day oscillation observed in the MLT region at low latitudes from the Kunming meteor radar and SABER
Wen Yi, XiangHui Xue, JinSong Chen, TingDi Chen, Na Li
2019, 3(2): 136-146. doi: 10.26464/epp2019013
Role of tropical cyclones over the western North Pacific in the East Asian summer monsoon system
Xian Chen, Zhong Zhong, YiJia Hu, Shi Zhong, Wei Lu, Jing Jiang
2019, 3(2): 147-156. doi: 10.26464/epp2019018
The first two leading modes of the tropical Pacific and their linkage without global warming
Yang Li, QuanLiang Chen, XiaoRan Liu, Nan Xing, ZhiGang Cheng, HongKe Cai, Xin Zhou, Dong Chen, XiaoFei Wu, MingGang Li
2019, 3(2): 157-165. doi: 10.26464/epp2019019
Evaluating the Brewer–Dobson circulation and its responses to ENSO, QBO, and the solar cycle in different reanalyses
Jian Rao, YueYue Yu, Dong Guo, ChunHua Shi, Dan Chen, DingZhu Hu
2019, 3(2): 166-181. doi: 10.26464/epp2019012