X
Advance Search

Column
Species-dependent ion escape on Titan
Fa-Yu Jiang, Jun Cui, Ji-Yao Xu, Yong Wei
2019, 3(3): 183-189. doi: 10.26464/epp2019020
Multiple satellites observation evidence: High-m Poloidal ULF waves with time-varying polarization states
Chao Wei, Lei Dai, SuPing Duan, Chi Wang, YuXian Wang
2019, 3(3): 190-203. doi: 10.26464/epp2019021
Heating of multi-species upflowing ion beams observed by Cluster on March 28, 2001
FangBo Yu, SuiYan Fu, WeiJie Sun, XuZhi Zhou, Lun Xie, Han Liu, Duo Zhao, ShaoJie Zhao, Li Li, JingWen Zhang, Tong Wu, Ying Xiong
2019, 3(3): 204-211. doi: 10.26464/epp2019022
Analyses of anomalous amplitudes of antipodal PKIIKP waves
WenShuang Wang, XiaoDong Song
2019, 3(3): 212-217. doi: 10.26464/epp2019023
Ambient noise Love wave tomography of China
ZhiGao Yang, XiaoDong Song
2019, 3(3): 218-231. doi: 10.26464/epp2019026
Crustal structure beneath the Qilian Orogen Zone from multiscale seismic tomography
Biao Guo, JiuHui Chen, QiYuan Liu, ShunCheng Li
2019, 3(3): 232-242. doi: 10.26464/epp2019025
Regional stress field in Yunnan revealed by the focal mechanisms of moderate and small earthquakes
JianHui Tian, Yan Luo, Li Zhao
2019, 3(3): 243-252. doi: 10.26464/epp2019024
Geometry and tectonic deformation of the seismogenic structure for the 8 August 2017 MS 7.0 Jiuzhaigou earthquake sequence, northern Sichuan, China
Feng Long, GuiXi Yi, SiWei Wang, YuPing Qi, Min Zhao
2019, 3(3): 253-267. doi: 10.26464/epp2019027
The 2018 MS 5.9 Mojiang Earthquake: Source model and intensity based on near-field seismic recordings
Xu Zhang, Zhen Fu, LiSheng Xu, ChunLai Li, Hong Fu
2019, 3(3): 268-281. doi: 10.26464/epp2019028