X
Advance Search

Column
Reviewing subduction initiation and the origin of plate tectonics: What do we learn from present-day Earth?
Gang Lu, Liang Zhao, Ling Chen, Bo Wan, FuYuan Wu
2021, 5(2): 123-140. doi: 10.26464/epp2021014
Far-field coseismic gravity changes related to the 2015 MW7.8 Nepal (Gorkha) earthquake observed by superconducting gravimeters in China continent
LeLin Xing, ZiWei Liu, JianGang Jia, ShuQing Wu, ZhengSong Chen, XiaoWei Niu
2021, 5(2): 141-148. doi: 10.26464/epp2021018
Three-dimensional frequency-domain full waveform inversion based on the nearly-analytic discrete method
DeYao Zhang, WenYong Pan, DingHui Yang, LingYun Qiu, XingPeng Dong, WeiJuan Meng
2021, 5(2): 149-157. doi: 10.26464/epp2021022
Energetic electron detection packages on board Chinese navigation satellites in MEO
YuGuang Ye, Hong Zou, Qiu-Gang Zong, HongFei Chen, JiQing Zou, WeiHong Shi, XiangQian Yu, WeiYing Zhong, YongFu Wang, YiXin Hao, ZhiYang Liu, XiangHong Jia, Bo Wang, XiaoPing Yang, XiaoYun Hao
2021, 5(2): 158-179. doi: 10.26464/epp2021021
Correlating the interplanetary factors to distinguish extreme and major geomagnetic storms
Ragini Balachandran, Li-Jen Chen, Shan Wang, Mei-Ching Fok
2021, 5(2): 180-186. doi: 10.26464/epp2021015
Exploring the occurrence rate of PMSE-Es by Digisonde at Tromsø
HaiLong Li, ShuCan Ge, Lin Meng, MaoYan Wang, Abdur Rauf, Safi Ullah
2021, 5(2): 187-195. doi: 10.26464/epp2021017
Effect of ions on conductivity and permittivity in the Polar Mesosphere Summer Echoes region
Safi Ullah, HaiLong Li, Abdur Rauf, Lin Meng, Bin Wang, ShuCan Ge, MaoYan Wang
2021, 5(2): 196-204. doi: 10.26464/epp2021016
On the ion distributions at the separatrices during symmetric magnetic reconnection
HongTao Huang, YiQun Yu, JinBin Cao, Lei Dai, RongSheng Wang
2021, 5(2): 205-217. doi: 10.26464/epp2021019
A new inversion method for reconstruction of plasmaspheric He+ density from EUV images
Ya Huang, Lei Dai, Chi Wang, RongLan Xu, Liang Li
2021, 5(2): 218-222. doi: 10.26464/epp2021020