X
Advance Search

Column
Detection of biosignatures in Terrestrial analogs of Martian regions: Strategical and technical assessments
JianXun Shen, Yan Chen, Yu Sun, Li Liu, YongXin Pan, Wei Lin
2022, 6(5): 431-450. doi: 10.26464/epp2022042
A comparison of MLT wind between meteor radar chain data and SD-WACCM results
BaoZhu Zhou, XiangHui Xue, Wen Yi, HaiLun Ye, Jie Zeng, JinSong Chen, JianFei Wu, TingDi Chen, XianKang Dou
2022, 6(5): 451-464. doi: 10.26464/epp2022040
Observations of kinetic Alfvén waves and associated electron acceleration in the plasma sheet boundary layer
ZeHao Zhang, ZhiGang Yuan, ShiYong Huang, XiongDong Yu, ZuXiang Xue, Dan Deng, Zheng Huang
2022, 6(5): 465-473. doi: 10.26464/epp2022041
Numerical study on matching conditions of Langmuir parametric instability and the formation of Langmuir turbulence in ionospheric heating
MoRan Liu, Chen Zhou, Ting Feng, Xiang Wang, ZhengYu Zhao
2022, 6(5): 474-486. doi: 10.26464/epp2022043
mFAST: A MATLAB toolbox for ocean bottom seismometer refraction first-arrival traveltime tomography
Bin Liu
2022, 6(5): 487-494. doi: 10.26464/epp2022044