EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Photoelectron balance in the dayside Martian upper atmosphere
XiaoShu Wu, Jun Cui, Jiang Yu, LiJuan Liu, ZhenJun Zhou
2019, 3(5): 373-379. doi: 10.26464/epp2019038
Keywords: Mars, Photoelectron, MAVEN
Ring current proton scattering by low-frequency magnetosonic waves
Jiang Yu, Jing Wang, Jun Cui
2019, 3(4): 365-372. doi: 10.26464/epp2019037
Keywords: magnetosonic waves, ring current protons, wave-particle interactions, proton distribution evolutions

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net