EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

The Mars rover subsurface penetrating radar onboard China's Mars 2020 mission
Bin Zhou, ShaoXiang Shen, Wei Lu, YuXi Li, Qing Liu, ChuanJun Tang, ShiDong Li, GuangYou Fang
2020, 4(4): 345-354. doi: 10.26464/epp2020054
Keywords: SPR, Mars, Rover, LFM, subsurface, China's Mars 2020
Magnetic field data processing methods of the China Seismo-Electromagnetic Satellite
Bin Zhou, YanYan Yang, YiTeng Zhang, XiaoChen Gou, BingJun Cheng, JinDong Wang, Lei Li
2018, 2(6): 455-461. doi: 10.26464/epp2018043
Keywords: China Seismo-Electromagnetic Satellite (CSES), High Precision Magnetometer (HPM), fluxgate magnetometer, CPT magnetometer, data processing

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net