EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Moderate Resolution Imaging Camera (MoRIC) of China’s First Mars Mission Tianwen-1
GuoBin Yu, EnHai Liu, GuangLin Liu, Li Zhou, JunZhe Zeng, YuanPei Chen, XiangDong Zhou, RuJin Zhao, ShunYi Zhu
2020, 4(4): 364-370. doi: 10.26464/epp2020056
Keywords: Mars exploration, moderate resolution camera, system composition, working principle, calibration test

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net