EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Statistical properties of kinetic-scale magnetic holes in terrestrial space
ShuTao Yao, ZongShun Yue, QuanQi Shi, Alexander William Degeling, HuiShan Fu, AnMin Tian, Hui Zhang, Andrew Vu, RuiLong Guo, ZhongHua Yao, Ji Liu, Qiu-Gang Zong, XuZhi Zhou, JingHuan Li, WenYa Li, HongQiao Hu, YangYang Liu, WeiJie Sun
2021, 5(1): 63-72. doi: 10.26464/epp2021011
Keywords: kinetic scale, magnetic hole, magnetic dip, electron vortex, turbulence
Corotating drift-bounce resonance of plasmaspheric electron with poloidal ULF waves
Qiu-Gang Zong, YongFu Wang, Jie Ren, XuZhi Zhou, SuiYan Fu, Robert Rankin, Hui Zhang
2017, 1(1): 2-12. doi: 10.26464/epp2017002
Keywords: drift-bounce resonance, plasmaspheric electron, poloidal mode, ULF wave
In situ detection of the electron diffusion region of collisionless magnetic reconnection at the high-latitude magnetopause
Qiu-Gang Zong, Hui Zhang
2018, 2(3): 231-237. doi: 10.26464/epp2018022
Keywords: electron diffusion region, magnetic reconnection, high-latitude magnetopause
Anomaly distribution of ionospheric total electron content responses to some solar flares
HuiJun Le, LiBo Liu, YiDing Chen, Hui Zhang
2019, 3(6): 481-488. doi: 10.26464/epp2019053
Keywords: solar flare, ionospheric response, transport process

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net