EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Tianwen-1 MINPA observations in the solar wind
AiBing Zhang, LingGao Kong, WenYa Li, Lei Li, BinBin Tang, ZhaoJin Rong, Yong Wei, JiJie Ma, YiTeng Zhang, LiangHai Xie, YuXian Wang, JianSen He, Bin Liu, WenJing Wang, Bin Su, JiaWei Li, Xu Tan, Fang Wang, TaiFeng Jin, FuHao Qiao, Peter Wurz, Yan Zhu, YunFei Bai, YiRen Li, XinBo Zhu, YueQiang Sun, YongLiao Zou, Chi Wang
2022, 6(1): 1-9. doi: 10.26464/epp2022014
Keywords: MINPA, Tianwen-1, solar wind, capsule blocking effect
Dynamics of the charged particles released from a Sun-grazing comet in the solar corona
ChuanPeng Hou, JianSen He, Lei Zhang, Ying Wang, Die Duan
2021, 5(3): 232-238. doi: 10.26464/epp2021023
Keywords: Sun-grazing comet, cometary tail, solar corona, solar wind, dust-free zone

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net