EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Small-scale dipolarization fronts in the Earth′s magnetotail
Jing Huang, Meng Zhou, HuiMin Li, XiaoHua Deng, Jiang Liu, ShiYong Huang
2019, 3(4): 358-364. doi: 10.26464/epp2019036
Keywords: dipolarization front, small scale, Earth's magnetotail

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net