EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

The Mars rover subsurface penetrating radar onboard China's Mars 2020 mission
Bin Zhou, ShaoXiang Shen, Wei Lu, YuXi Li, Qing Liu, ChuanJun Tang, ShiDong Li, GuangYou Fang
2020, 4(4): 345-354. doi: 10.26464/epp2020054
Keywords: SPR, Mars, Rover, LFM, subsurface, China's Mars 2020
Role of tropical cyclones over the western North Pacific in the East Asian summer monsoon system
Xian Chen, Zhong Zhong, YiJia Hu, Shi Zhong, Wei Lu, Jing Jiang
2019, 3(2): 147-156. doi: 10.26464/epp2019018
Keywords: East Asian summer monsoon, tropical cyclone, western North Pacific

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net