EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Preliminary experimental results by the prototype of Sanya Incoherent Scatter Radar
XinAn Yue, WeiXing Wan, Han Xiao, LingQi Zeng, ChangHai Ke, BaiQi Ning, Feng Ding, BiQiang Zhao, Lin Jin, Chen Li, MingYuan Li, JunYi Wang, HongLian Hao, Ning Zhang
2020, 4(6): 579-587. doi: 10.26464/epp2020063
Keywords: incoherent scatter radar, SYISR, ionosphere, phased array, beam direction, tropospheric wind, meteor
EUV-dependence of Venusian dayside ionopause altitude: VEX and PVO observations
QianQian Han, Markus Fraenz, Yong Wei, Eduard Dubinin, Jun Cui, LiHui Chai, ZhaoJin Rong, WeiXing Wan, Yoshifumi Futaana
2020, 4(1): 73-81. doi: 10.26464/epp2020011
Keywords: Venus, ionopause, ionosphere, solar activity
Upstream proton cyclotron waves: occurrence and amplitude dependence on IMF cone angle at Mars — from MAVEN observations
Di Liu, ZhongHua Yao, Yong Wei, ZhaoJin Rong, LiCan Shan, Stiepen Arnaud, Espley Jared, HanYing Wei, WeiXing Wan
2020, 4(1): 51-61. doi: 10.26464/epp2020002
Keywords: ion pickup, proton cyclotron waves, Martian exosphere
First results of optical meteor and meteor trail irregularity from simultaneous Sanya radar and video observations
GuoZhu Li, BaiQi Ning, Ao Li, SiPeng Yang, XiuKuan Zhao, BiQiang Zhao, WeiXing Wan
2018, 2(1): 15-21. doi: 10.26464/epp2018002
Keywords: meteor, ionosphere, radar, non-specular echo
A local Martian crustal field model: Targeting the candidate landing site of the 2020 Chinese Mars Rover
XinZhou Li, ZhaoJin Rong, JiaWei Gao, Yong Wei, Zhen Shi, Tao Yu, WeiXing Wan
2020, 4(4): 420-428. doi: 10.26464/epp2020045
Keywords: Mars, remnant crustal field, crustal field model, dipole sources, Chinese Mars mission
A simulation study of 630 nm and 557.7 nm airglow variations due to dissociative recombination and thermal electrons by high-power HF heating
Tong Dang, JiuHou Lei, XianKang Dou, WeiXing Wan
2017, 1(1): 44-52. doi: 10.26464/epp2017006
Keywords: airglow, thermal electron, dissociative recombination, HF heating
Chinese ionospheric investigations in 2016–2017
LiBo Liu, WeiXing Wan
2018(2): 89-111. doi: 10.26464/epp2018011
Keywords: ionosphere; ionospheric storm; space weather; ionospheric dynamics; irregularity
A planetary perspective on Earth’s space environment evolution
Yong Wei, XinAn Yue, ZhaoJin Rong, YongXin Pan, WeiXing Wan, RiXiang Zhu
2017, 1(1): 63-67. doi: 10.26464/epp2017009
Keywords: space environment evolution, space weather, generalized planetary space family, space diversity
Optimization of the Mars ionospheric radio occultation retrieval
JunYi Wang, XinAn Yue, Yong Wei, WeiXing Wan
2018, 2(4): 292-302. doi: 10.26464/epp2018027
Keywords: Mars, ionosphere, radio occultation, electron density
Earth science, planetary vision——A foreword to Earth and Planetary Physics (EPP)
WeiXing Wan
2017, 1(1): 1-1. doi: 10.26464/epp2017001
Keywords:
  • First
  • Prev
  • 1
  • 2
  • Last
  • Total:2
  • To
  • Go

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net