EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

The first two leading modes of the tropical Pacific and their linkage without global warming
Yang Li, QuanLiang Chen, XiaoRan Liu, Nan Xing, ZhiGang Cheng, HongKe Cai, Xin Zhou, Dong Chen, XiaoFei Wu, MingGang Li
2019, 3(2): 157-165. doi: 10.26464/epp2019019
Keywords: El Niño-Southern Oscillation (ENSO), ENSO evolution, global warming, air–sea interaction
The tropical Pacific cold tongue mode and its associated main ocean dynamical process in CMIP5 models
Yang Li, QuanLiang Chen, JianPing Li, WenJun Zhang, MinHong Song, Wei Hua, HongKe Cai, XiaoFei Wu
2019, 3(5): 400-413. doi: 10.26464/epp2019041
Keywords: tropical Pacific, La Niña-like, cold tongue mode, ocean dynamical process, CMIP5
Feature analysis of stratospheric wind and temperature fields over the Antigua site by rocket data
Yang Li, Zheng Sheng, JinRui Jing
2019, 3(5): 414-424. doi: 10.26464/epp2019040
Keywords: wind field change, temperature change, empirical orthogonal function (EOF), wavelet analysis

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net