EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Role of tropical cyclones over the western North Pacific in the East Asian summer monsoon system
Xian Chen, Zhong Zhong, YiJia Hu, Shi Zhong, Wei Lu, Jing Jiang
2019, 3(2): 147-156. doi: 10.26464/epp2019018
Keywords: East Asian summer monsoon, tropical cyclone, western North Pacific

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net