EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Tianwen-1 MINPA observations in the solar wind
AiBing Zhang, LingGao Kong, WenYa Li, Lei Li, BinBin Tang, ZhaoJin Rong, Yong Wei, JiJie Ma, YiTeng Zhang, LiangHai Xie, YuXian Wang, JianSen He, Bin Liu, WenJing Wang, Bin Su, JiaWei Li, Xu Tan, Fang Wang, TaiFeng Jin, FuHao Qiao, Peter Wurz, Yan Zhu, YunFei Bai, YiRen Li, XinBo Zhu, YueQiang Sun, YongLiao Zou, Chi Wang
2022, 6(1): 1-9. doi: 10.26464/epp2022014
Keywords: MINPA, Tianwen-1, solar wind, capsule blocking effect
Modeling the Jovian magnetosphere under an antiparallel interplanetary magnetic field from a global MHD simulation
YuXian Wang, XiaoCheng Guo, BinBin Tang, WenYa Li, Chi Wang
2018, 2(4): 303-309. doi: 10.26464/epp2018028
Keywords: Jupiter, magnetosphere, magnetohydrodynamic (MHD) simulation
Multiple satellites observation evidence: High-m Poloidal ULF waves with time-varying polarization states
Chao Wei, Lei Dai, SuPing Duan, Chi Wang, YuXian Wang
2019, 3(3): 190-203. doi: 10.26464/epp2019021
Keywords: poloidal waves, polarization rotation, bump-on-tail, inward gradient

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net