EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

On the loss mechanisms of radiation belt electron dropouts during the 12 September 2014 geomagnetic storm
Xin Ma, Zheng Xiang, BinBin Ni, Song Fu, Xing Cao, Man Hua, DeYu Guo, YingJie Guo, XuDong Gu, ZeYuan Liu, Qi Zhu
2020, 4(6): 598-610. doi: 10.26464/epp2020060
Keywords: radiation belt electron flux dropouts, geomagnetic storm, electron phase space density, magnetopause shadowing, wave–particle interactions
An empirical model of the global distribution of plasmaspheric hiss based on Van Allen Probes EMFISIS measurements
JingZhi Wang, Qi Zhu, XuDong Gu, Song Fu, JianGuang Guo, XiaoXin Zhang, Juan Yi, YingJie Guo, BinBin Ni, Zheng Xiang
2020, 4(3): 246-265. doi: 10.26464/epp2020034
Keywords: hiss, Van Allen Probes, global model
Radiation belt electron scattering by whistler-mode chorus in the Jovian magnetosphere: Importance of ambient and wave parameters
BinBin Ni, Jing Huang, YaSong Ge, Jun Cui, Yong Wei, XuDong Gu, Song Fu, Zheng Xiang, ZhengYu Zhao
2018, 2(1): 1-14. doi: 10.26464/epp2018001
Keywords: Jovian radiation belts, whistler-mode chorus, resonant wave-particle interactions, magnetospheric state
Importance of electron distribution profiles to chorus wave driven evolution of Jovian radiation belt electrons
Jing Huang, XuDong Gu, BinBin Ni, Qiong Luo, Song Fu, Zheng Xiang, WenXun Zhang
2018, 2(5): 371-383. doi: 10.26464/epp2018035
Keywords: Jovian radiation belt, whistler-mode chorus, wave-particle interactions, electron distribution profile

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net