EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

A detailed investigation of low latitude tweek atmospherics observed by the WHU ELF/VLF receiver: I. Automatic detection and analysis method
RuoXian Zhou, XuDong Gu, KeXin Yang, GuangSheng Li, BinBin Ni, Juan Yi, Long Chen, FuTai Zhao, ZhengYu Zhao, Qi Wang, LiQing Zhou
2020, 4(2): 120-130. doi: 10.26464/epp2020018
Keywords: tweeks, automatic detection, WHU-VLF receiver
A detailed investigation of low latitude tweek atmospherics observed by the WHU ELF/VLF receiver: 2. Occurrence features and associated ionospheric parameters
Juan Yi, XuDong Gu, Wen Cheng, XinYue Tang, Long Chen, BinBin Ni, RuoXian Zhou, ZhengYu Zhao, Qi Wang, LiQing Zhou
2020, 4(3): 238-245. doi: 10.26464/epp2020023
Keywords: ionospheric D-region, electron density, tweek atmospherics
Radiation belt electron scattering by whistler-mode chorus in the Jovian magnetosphere: Importance of ambient and wave parameters
BinBin Ni, Jing Huang, YaSong Ge, Jun Cui, Yong Wei, XuDong Gu, Song Fu, Zheng Xiang, ZhengYu Zhao
2018, 2(1): 1-14. doi: 10.26464/epp2018001
Keywords: Jovian radiation belts, whistler-mode chorus, resonant wave-particle interactions, magnetospheric state
Numerical simulation of the propagation of electromagnetic waves in ionospheric irregularities
ChunHua Jiang, LeHui Wei, GuoBin Yang, Chen Zhou, ZhengYu Zhao
2020, 4(6): 565-570. doi: 10.26464/epp2020059
Keywords: electromagnetic waves, ray tracing, numerical simulation, ionospheric irregularities, ionogram
Evidence of X-mode heating suppressing O-mode heating
Ting Feng, Chen Zhou, Xiang Wang, MoRan Liu, ZhengYu Zhao
2020, 4(6): 588-597. doi: 10.26464/epp2020068
Keywords: ionospheric heating, parametric decay instability, thermal parametric instability, overshoot, suppression
Modeling of kilometer-scale ionospheric irregularities at Mars
ChunHua Jiang, Rong Tian, LeHui Wei, GuoBin Yang, ZhengYu Zhao
2022, 6(2): 213-217. doi: 10.26464/epp2022011
Keywords: Martian ionosphere, ionospheric irregularities, numerical simulation
Numerical study on matching conditions of Langmuir parametric instability and the formation of Langmuir turbulence in ionospheric heating
MoRan Liu, Chen Zhou, Ting Feng, Xiang Wang, ZhengYu Zhao
2022, 6(5): 474-486. doi: 10.26464/epp2022043
Keywords: ionospheric electromagnetic propagation, parametric decay instability, cascade, Langmuir turbulence

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net