EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

An M6.9 earthquake at Mainling, Tibet on Nov.18, 2017
XueMei Zhang, GuangBao Du, Jie Liu, ZhiGao Yang, LiYe Zou, XiYan Wu
2018, 2(1): 84-85. doi: 10.26464/epp2018009
Keywords: Mainling M6.9 earthquake, focal mechanism, aftershock
Ambient noise Love wave tomography of China
ZhiGao Yang, XiaoDong Song
2019, 3(3): 218-231. doi: 10.26464/epp2019026
Keywords: ambient noise tomography, Love wave, radial anisotropy, China
A preliminary report of the Yangbi, Yunnan, MS6.4 earthquake of May 21, 2021
ZhiGao Yang, Jie Liu, Xue-Mei Zhang, WenZe Deng, GuangBao Du, XiYan Wu
2021, 5(4): 362-364. doi: 10.26464/epp2021036
Keywords: Yangbi Ms6.4 earthquake, focal mechanism, earthquake sequence

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net