EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Photoelectron pitch angle distribution near Mars and implications on cross terminator magnetic field connectivity
YuTian Cao, Jun Cui, XiaoShu Wu, JiaHao Zhong
2020, 4(1): 17-22. doi: 10.26464/epp2020008
Keywords: Mars, MAVEN, photoelectron, Day-to-night transport
A MAVEN investigation of O++ in the dayside Martian ionosphere
Hao Gu, Jun Cui, ZhaoGuo He, JiaHao Zhong
2020, 4(1): 11-16. doi: 10.26464/epp2020009
Keywords: Mars, ionosphere, doubly ionized oxygen, MAVEN
Response of photoelectron peaks in the Martian ionosphere to solar EUV/X-ray irradiance
XiaoShu Wu, Jun Cui, YuTian Cao, WeiQin Sun, Qiong Luo, BinBin Ni
2020, 4(4): 390-395. doi: 10.26464/epp2020035
Keywords: Mars, ionosphere, photoelectron, solar irradiance, MAVEN
Solar control of CO2 + ultraviolet doublet emission on Mars
ZiChuan Li, Jun Cui, Jing Li, XiaoShu Wu, JiaHao Zhong, FaYu Jiang
2020, 4(6): 543-549. doi: 10.26464/epp2020064
Keywords: Mars, dayglow, CO2 +, MAVEN
Is Solar Wind electron precipitation a source of neutral heating in the nightside Martian upper atmosphere?
LongKang Dai, Jun Cui, DanDan Niu, Hao Gu, YuTian Cao, XiaoShu Wu, HaiRong Lai
2021, 5(1): 1-10. doi: 10.26464/epp2021012
Keywords: Mars, Solar Wind, upper atmosphere, MAVEN
Photoelectron balance in the dayside Martian upper atmosphere
XiaoShu Wu, Jun Cui, Jiang Yu, LiJuan Liu, ZhenJun Zhou
2019, 3(5): 373-379. doi: 10.26464/epp2019038
Keywords: Mars, Photoelectron, MAVEN
The variations of the Martian exobase altitude
MengHao Fu, Jun Cui, XiaoShu Wu, ZhaoPeng Wu, Jing Li
2020, 4(1): 4-10. doi: 10.26464/epp2020010
Keywords: Mars, Exobase, MAVEN
Observation of CO2++ dication in the dayside Martian upper atmosphere
Hao Gu, Jun Cui, DanDan Niu, LongKang Dai, JianPing Huang, XiaoShu Wu, YongQiang Hao, Yong Wei
2020, 4(4): 396-402. doi: 10.26464/epp2020036
Keywords: MAVEN, Martian ionosphere, dication

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net