EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Observation of CO2++ dication in the dayside Martian upper atmosphere
Hao Gu, Jun Cui, DanDan Niu, LongKang Dai, JianPing Huang, XiaoShu Wu, YongQiang Hao, Yong Wei
2020, 4(4): 396-402. doi: 10.26464/epp2020036
Keywords: MAVEN, Martian ionosphere, dication
Bidirectional electron conic observations for photoelectrons in the Martian ionosphere
YuTian Cao, Jun Cui, BinBin Ni, XiaoShu Wu, Qiong Luo, ZhaoGuo He
2020, 4(4): 403-407. doi: 10.26464/epp2020037
Keywords: Martian ionosphere, photoelectron, pitch angle distribution

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net