EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Excitation of extremely low-frequency chorus emissions: The role of background plasma density
XiongDong Yu, ZhiGang Yuan, ShiYong Huang, Fei Yao, Zheng Qiao, John R. Wygant, Herbert O. Funsten
2019, 3(1): 1-7. doi: 10.26464/epp2019001
Keywords: low-frequency chorus emissions, anisotropic temperature instability, whistler mode, Van Allen Probes, linear growth rate
An empirical model of the global distribution of plasmaspheric hiss based on Van Allen Probes EMFISIS measurements
JingZhi Wang, Qi Zhu, XuDong Gu, Song Fu, JianGuang Guo, XiaoXin Zhang, Juan Yi, YingJie Guo, BinBin Ni, Zheng Xiang
2020, 4(3): 246-265. doi: 10.26464/epp2020034
Keywords: hiss, Van Allen Probes, global model

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net