EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Turbulence in the near-Venusian space: Venus Express observations
SuDong Xiao, MingYu Wu, GuoQiang Wang, Geng Wang, YuanQiang Chen, TieLong Zhang
2020, 4(1): 82-87. doi: 10.26464/epp2020012
Keywords: turbulence, near-Venusian space, kinetic effects, Venus Express

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net